Skip to main content

Mzdová kalkulačka – práca v Nemecku

Bez kategorii

Kalkulačka čistej mzdy pre ľudí pracujúcich v Nemecku

Hľadáte prácu v Nemecku, listujete v ponukách a premýšľate, koľko toho môžete získať, ale sami si to nedokážete vypočítať? Daňový systém v Nemecku je dosť komplikovaný, preto sme sa rozhodli pomôcť ľuďom ako ste vy. Pripravili sme špeciálnu kalkulačku, ktorá vám pomôže skontrolovať, aká mzda nakoniec pôjde do vášho vrecka. Zadajte svoj hrubý zárobok do polí nižšie a uvidíte, koľko je netto!

Nevieš po nemecky? Nevadí. Ďalej nájdete legendu s vysvetlením všetkých názvov polí v prepočte hrubej a čistej mzdy.

© by Gross-netto-rechner.info

Ak hľadáte prácu, ktorá vám umožní zarobiť viac, ako ste si práve spočítali, pozrite si naše pracovné ponuky.

Preklad položiek z kalkulačky

Ihr Einkommen (Gross): – hrubý príjem – poznámky: zadajte výšku hrubého príjmu v mesačnom alebo ročnom zúčtovaní;

Abrechnungszeitraum: – účtovné obdobie (rok – rok; mesiac – mesiac) – poznámky: vyberte vyššie uvedené účtovné obdobie;

Geldwerter Vorteil (monatlicher Wert): Vlastné imanie (mesačná hodnota)

Abrechnungsjahr: účtovný rok

Steuerfreibetrag (jährl.): – čiastka bez dane (ročná hodnota);

Steuerklasse: – daňová trieda;

Poznámky: daňovou triedou je hodnota dane zo mzdy – ktorá zahŕňa solidárny príplatok a daň z členstva v Cirkvi.

V Nemecku existuje 6 daňových tried:

  1. Slobodné osoby (vrátane: rozvedených, vdov, vdovcov) bez detí;
  2. Jednotlivci, ktorí vychovávajú dieťa / deti, nie sú vydaté / ženatí (tiež rozvedení, vdovy / vdovci)
  3. Vydaté osoby, jediný zárobok v rodine alebo zárobok druhý; prvá osoba musí patriť do daňovej triedy 5 a zarábať menej ako druhá.
  4. Ženatí ľudia – zarábajúci druhý zárobok – zarábajúci rovnaký alebo podobný zárobok;
  5. Pozri triedu III
  6. S ďalšou daňovou kartou – pre ďalší služobný pomer (t.j. pre ďalšiu zarábajúcu osobu v rodine).

Daňová trieda je vždy uvedená na daňovom preukaze.

Sie sind in der Kirche? – patríte do Cirkvi? (ja – áno; nein – nie)

Bundesland: – krajina, v ktorej začnete pracovať (Slovensko je rozdelené na kraje a Nemecko je podobne rozdelené na spolkové krajiny)

Sie haben Kinder? – Máte deti?

Táto kalkulačka bola starostlivo zostavená, avšak jej použitie a výpočet nezaručuje presnosť získaných výsledkov.

Kinderfreibetrag: – suma bez dane za dieťa. Poznámky: Informácie o sume bez dane pre deti sú uvedené na daňovom preukaze. Je k dispozícii vždy obom rodičom, ale je možné ho previesť na jedného rodiča. Suma oslobodená od dane od dieťaťa sa odráža v zníženej dani z príjmu.

Ihr Alter: vek

Kranken- versicherung: – zdravotné poistenie a možnosti: povinné poistenie (zákonné) / súkromné poistenie / dobrovoľné poistenie (zákonné)

KV-Zusatzbeitrag: – výška doplatku na zdravotné poistenie

Renten- versicherung: – dôchodkové poistenie a možnosti: povinné poistenie (zákonné) / neštatutárne poistenie / poistné platené zamestnávateľom / poistné platené zamestnancom

Arbeitslosen- versicherung: – poistenie v nezamestnanosti, možnosti: povinné poistenie (zákonné) / iné ako zákonné / zamestnávateľské / zamestnanecké

Berechnen – vypočítané

Kalkulačka čistého platu je jedným z najlepších a najrýchlejších spôsobov, ako zistiť svoju konečnú výplatu. Rovnako ako na Slovensku sú zamestnávatelia zodpovední za vyplácanie ďalších výhod u našich západných susedov v dôsledku zamestnania zamestnanca. V závislosti od výšky našej mzdy musí zamestnávateľ platiť vyššie poplatky.

Nemecko ponúka veľké príležitosti na zarábanie peňazí. Formy zamestnania sú veľmi podobné tým na Slovensku. Môžete si vybrať medzi prácou na plný alebo čiastočný úväzok. Druhé riešenie je výhodnejšie pre ľudí, ktorí majú malé deti, študujú alebo si chcú len zarobiť nejaké peniaze navyše – tieto varianty tiež podliehajú nižším daniam.

Druhy pracovných zmlúv v Nemecku

  • Arbeitsvertrag – predpokladá prácu na plný úväzok. Pri jeho podpísaní je potrebné určiť: pracovný čas, odmenu, trvanie zmluvy, pravidlá v prípade choroby, práceneschopnosti, výpovedné lehoty, určenie, či zamestnanec môže alebo v súčasnosti vykonáva dodatočnú prácu, miesto výkonu práce, skúšobná doba, popis práce, doložka dôvernosť, nadčasy, sviatky, údaje strán zmluvy. 
  • Teilzeit – práca na čiastočný úväzok. Zamestnanie v tejto podobe vám umožňuje udržiavať flexibilný pracovný čas. Túto formu uprednostňujú najmä mladé matky. Počet hodín, ktoré sa majú vypracovať, sa potom môže pohybovať od 15 h do 30 h týždenne, čo je možné vykonať v rôznych veľkostiach, napríklad 5 dní v týždni, každé 4 hodiny. Výhodou je, že v prípade zmluvy uzavretej s Teilzeit sú dôchodky a príspevky na sociálne zabezpečenie rovnaké ako v prípade zamestnania na plný úväzok. 
  • Minijob – táto práca na tzv čiastočný. Ak sú zamestnaní na tomto základe, zdravotné odvody sa neplatia. Tejto práce sa horlivo venujú nezamestnaní, dôchodcovia a študenti starší ako 16 rokov. Počas zmluvného obdobia má zamestnanec nárok na dovolenku (najviac 24 dní).
  • Ausbildung – inovatívny typ prijímania pracovníkov, ktorý je vysoko oceňovaný po celom svete. V Nemecku môže mať mladý človek, ktorý sa chce vzdelávať a zbierať skúsenosti v odbore, prospech z podpísania zmluvy s pracoviskom. Podmienky sú stanovené individuálne.

Dôležité! Bundestag rozhodol, že od roku 2019 nemôže byť minimálna mzda za hodinu odpracovanú v Nemecku nižšia ako 9,96 EUR

Čo zohľadňuje kalkulačka?

Mzdová kalkulačka zohľadňuje daňovú triedu, príslušnosť k cirkvi či deti. Mzdová kalkulačka v Nemecku Vám ukáže čistý príjem dosiahnutý za mesiac, ako aj za celý rok. 

V našej kalkulačke budú všetky zložky odmeňovania uvedené podrobne a rozdelené do samostatných položiek. Výpočet platu nikdy nebol ľahší!

Čistú hrubú sadzbu je možné analyzovať podľa vlastných potrieb, pohodlne upravovať a tlačiť stiahnutím predložených výpočtov. Mzdová kalkulačka bude užitočná aj pre ľudí, ktorí si len hľadajú prácu. Hrubý plat často až tak neláka predstavivosť ako konečná suma, ktorú dostaneme „po ruke“.