Skip to main content

príadavky

Kindergeld – prídavky na deti v Nemecku

Príspevok na dieťa sa vypláca osobe, ktorá má na tento príspevok nárok. Pokiaľ máte deti a pracujete v Nemecku máte nárok na prídavky v krajine, v ktorej pracujete – alebo ste pracovali. Od 1.1.2018 je možné spätne o prídavky na dieťa požiadať 6 mesiacov po skončení pracovného pomeru. Pre prihlásenie sa na poberanie prídavkov na deti je potrebné vypísané tlačivo […]