Skip to main content

Pravidlá pre cookies

Pravidlá pre cookies

SILVERHAND Slovakei s.r.o., so sídlom Hričovská 7128/3, 921 01 Piešťany, IČO: 48 312 681, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37268/T („Silverhand“ alebo „my“) Vám poskytujeme najlepšiu on-line skúsenosť pri návšteve internetovej stránky silverhand.sk (ďalej len „Internetová stránka“). Za týmto účelom používame naše vlastné cookies a štandardné cookies tretích osôb, aby sme získali dáta o Vašom on-line správaní pri Vašej návšteve Internetovej stránky, a rovnako sledujeme, ako často Internetovú stránku navštevujete. Informácie, ktoré zhromažďujeme, sú anonymné a neidentifikujú Vás ako jednotlivca, pokiaľ nám neposkytnete Vaše informácie vyplnením formulára alebo prostredníctvom inej funkcionality ponúkanej na Internetovej stránke. Pokiaľ osobné údaje získava Silverhand, riadi sa také získavanie našimi Pravidlami na ochranu osobných údajov, ktoré nájdete na [http://silverhand.sk/pravidla-na-ochranu-osobnych-udajov/].

Čo sledujeme

Na Internetovej stránke nepoužívame obťažujúce cookies na zber Vašich osobných údajov. Na sledovanie Vášho on-line správania a na získanie štatistických informácií na celkovej úrovni používame cookies tretích osôb, ktoré sú štandardné pre daný odbor, ako je napr. Google Analytics, nasledujúcimi spôsobmi:

 • Sledujeme počet návštev na Internetovej stránke, odkiaľ každý návštevník prišiel (t.j. internetovú stránku, ktorú ste navštívili pred návštevou Internetovej stránky)
  a kam každý návštevník z Internetovej stránky odišiel (t.j. internetovú stránku, ktorú navštívite po opustení našej stránky).

 • Cookie je uložený na Vašom zariadení po dobu maximálne jedného (1) roka, čo je spojené s Vašou IP adresou. Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš prehliadač uchováva na vašom zariadení. To nám umožňuje vysledovať, či sa
  na Internetovú stránku vrátite.

Ako spravovať cookies

Pokiaľ ste Váš prehliadač nenastavili tak, aby odmietal cookies, vytvoria naše systémy cookies zakaždým, keď navštívite Internetovú stránku.

Môžete odmietnuť akceptovať cookies aktiváciou nastavenia na Vašom prehliadači, ktorý vám umožní odmietnuť uchovávať cookies. To odstráni z cookie všetky informácie. Ak však toto nastavenie zvolíte, môže sa stať, že nebudete mať prístup k určitým častiam Internetovej stránky alebo nebudete môcť používať určitú funkcionalitu.

Cookies tretích osôb

Po dobu Vášho prezerania Internetovej stránky si rovnako môžete všimnúť obsah
od tretích osôb. Môžeme Vám rovnako ponúknuť príležitosť zapojiť sa a deliť sa
o informácie s inými prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú napr. Facebook, Linkedln a Twitter. Tento obsah je pridaný preto, aby sme Vás mohli informovať o starostlivo vybraných informáciách, ktoré môžete považovať za relevantné alebo zaujímavé;
to však môže spôsobiť, že tieto tretie osoby – provideri budú ukladať ďalšie cookies na Vašom zariadení, nad ktorými nebudeme mať kontrolu. Navrhujeme preto, aby ste skontrolovali internetové stránky takých tretích osôb a ich pravidlá na ochranu osobných údajov, tak aby ste získali viac informácií o ich cookies a o tom, ako ich môžete spravovať.

Cookies používané na silverhand.sk

Internetová stránka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích osôb. Ak použijete odkaz na také stránky, upozorňujeme, že tieto internetové stránky majú svoje vlastné pravidlá na ochranu osobných údajov a pre cookies a že za tieto pravidlá neprijímame žiadnu zodpovednosť. Skontrolujte prosím tieto pravidlá, predtým než poskytnete akékoľvek osobné údaje týmto internetovým stránkam tretích osôb.

Nižšie uvádzame príklady cookies, ktoré používa silverhand.sk vrátane informácií o ich účele a iných informáciách, ktoré pre Vás môžu byť užitočné. Pripomíname však, že ak sa rozhodnete navštíviť stránky tretej osoby prostredníctvom silverhand.sk, nemusí nižšie uvedené cookies predstavovať vyčerpávajúci zoznam.

 • Typ
 • Tretia osoba od Google Inc.
 • Účel
 • Google analytics vytvára cookies, aby sme mohli sledovať používanie stránok a služieb na našich stránkach.
 • Aké dáta sú uchovávané?
 • Trvanie návštevy, sledovanie stránok, umiestnenie, operačný systém, browser, vstupná cesta, počet návštev
 • Odkaz na osobné údaje?
 • Nie
 • Typ cookie?
 • Trvalý
 • Cookies tretej osoby?
 • Áno, Google Inc.
 • Pravidlá tretej osoby
 • Odkaz

Zmeny týchto pravidiel

Podmienky týchto Pravidiel sa môžu priebežne meniť. Všetky významné zmeny týchto Pravidiel zverejníme buď na tejto internetovej stránke alebo Vás budeme kontaktovať inými komunikačnými kanálmi.

Kontaktné údaje

Otázky, pripomienky a žiadosti týkajúce sa týchto Pravidiel sú vítané a musia byť adresované praca@silverhand.sk