Skip to main content

Kindergeld – prídavky na deti v Nemecku

Bez kategorii

Príspevok na dieťa sa vypláca osobe, ktorá má na tento príspevok nárok. Pokiaľ máte deti a pracujete v Nemecku máte nárok na prídavky v krajine, v ktorej pracujete – alebo ste pracovali.

Od 1.1.2018 je možné spätne o prídavky na dieťa požiadať 6 mesiacov po skončení pracovného pomeru.

Pre prihlásenie sa na poberanie prídavkov na deti je potrebné vypísané tlačivo doručiť na úrad – príslušnú Familienkasse.

 


Prídavky na deti v Nemecku od 1.1.2021 sú:

  • 1. a 2. dieťa – 219 €
  • 3. dieťa – 225 €
  • 4. dieťa a viac 250 €

Pre vyplácanie prídavkov majú v Nemecku presný kalendár na rok vopred. Všetky popísané informácie nádjete v odkaze pod článom. Presný termín bude závisieť od koncového čišla Kindergeldnummer.

Na informácie ohľadom prídavkov na deti je v Nemecku zriadené bezplatné telefónne číslo 0800 / 4 5555 33.

Keďže v Nemecku pracuje obrovské množstvo cudzincov na oficiálnej stránke nájdete aj informačné brožúrky v cudzích jazykoch – napríklad aj v češtine.

Našim klientom radi pomôžeme s vybavením prídavkov na deti v Nemecku.

Na to aby ste mohli poberať prídavky na deti v Nemecku musíte v Nemecku pracovať – máme pre Vás množštvo pracovných pozícií:

Pracovné ponuky v Nemecku

Informácie sme čerpali na oficiálnej stránke, kde nájdete ešte podrobnejšie informácie:

www.kindergeld.org