Skip to main content

statne sviatky v Holandsku 2021

Štátne sviatky v Holandsku 2021

V Holandsku oslavujú 9 štátnych sviatkov, ktoré oslavuje celá krajina. Takmer všetky sú späté s kresťanskými sviatkami nakoľko asi tretina krajina obyvateľov Holandska sa hlási k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu.  V tomto roku  pripadnú na tieto dni: Nový rok (Nieuwjaar)  1. Januára (piatok) Veľkonočná Nedeľa (Eerste Paasdag) – pohyblivý dátum 4. Apríla (nedeľa) Veľkonočný pondelok (Tweede Paasdag) – pohyblivý […]