fbpx

Ako ukončiť pracovný pomer s nemeckým zamestnávateľom? Vzor

2022
25 marca

Prácu v Nemecku získate hneď! Ale ako ju ukončiť?

Keď sa u nás hlásite, hľadáte predovšetkým prácu – to nás veľmi teší! Ako agentúra práce sme tu na to! Niekedy sa však stáva, že od vás dostávame úplne opačné otázky, a to ako sa oslobodiť od zamestnania, teda čo robiť, keď chcete skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom. Vďaka nižšie uvedenému článku Vám chceme odpovedať a ukázať, ako efektívne a zákonne ukončiť pracovný pomer s nemeckým zamestnávateľom, ktorým je agentúra dočasného zamestnávania, takzvane Spoločnosť Zeitarbeits.

Začnime tým, že skončenie pracovného pomeru musí byť vždy písomné a musí obsahovať jednotlivé náležitosti:

 1. dátum vyhotovenia dokumentu
 2. adresa a kontaktné údaje odosielateľa (Zamestnanec) + adresáta (Zamestnávateľ),
 3. hlavička, t.j. názov dokumentu -> KÜNDIGUNG,
 4. jasné informácie o tom, kto s kým končí pracovný pomer a o dátume uzatvorenia ukončenej zmluvy
 5. konkrétny dátum, ku ktorému sa má pracovný pomer skončiť. Pre úspešné skončenie pracovného pomeru je nevyhnutné včasné skončenie pracovného pomeru (nem. fristgerecht) a v súlade so zákonom. Pozrime sa preto v krátkosti na výpovedné lehoty platné podľa nemeckého iGZDGB-Tarifvertrag (en: Kolektívna zmluva Nemeckej asociácie agentúr dočasného zamestnávania a Federácie nemeckých odborových zväzov) pre zamestnancov tzv. Spoločnosti Zeitarbeits: prvé 4 týždne pracovného pomeru plynie 2-dňová výpovedná lehota;
  • od 5. týždňa pracovného pomeru do konca 2 mesiacov platí týždenná výpovedná doba;
  • v období od 3 do 6 mesiacov – 2-týždňová výpovedná lehota;
  • w pozostałym zakresie umowa o pracę może zostać rozwiązana w
  • z zachowaniem okresów wypowiedzenia, które przewiduje prawo niemieckie (§ 622 BGB);
 6. zdvorilostná formulka
 7. vlastnoručný podpis (!) v opačnom prípade je doklad NEPLATNÝ!

Okrem toho v našej výpovedi môžeme vziať do úvahy nasledujúce:

* vďaka za spoluprácu;

** vyžiadanie potvrdenia o zamestnaní a vrátenie všetkých dokladov ohľadom vzdelania, zamestnania a pod., napriek tomu, že je to v zásade povinnosťou každého zamestnávateľa.

Nižšie nájdete pripravený a špeciálne pripravený formulár skončenia pracovného pomeru:

Nemecký vzor ukončenia – stiahnuť

Ak máte aj napriek ukončeniu spolupráce s nemeckým zamestnávateľom stále záujem o prácu, pozrite si naše aktuálne ponuky tu.