2019
02 decembra
V Nemecku oslavujú 9 štátnych sviatkov, ktoré oslavuje celá krajina. Okrem týchto sviatkov majú niektoré spolkové krajiny Nemecka aj regionálne sviatky platné len na území daného regiónu. V tomto roku  pripadnú na tieto dni:   Nový rok (Neujahrstag) 
 • 1. Januára (streda)
Veľký Piatok (Karfreitag) – pohyblivý dátum
 • 10. Apríla (piatok)
Veľkonočný pondelok (Ostermontag) – pohyblivý dátum             
 • 13. Apríla (pondelok)
Sviatok práce (Tag der Arbeit)
 • 1. Mája (piatok)
Nanebovstúpenie Pána (Christi Himmelfahrt) – pohyblivý dátum             
 • 21. Mája (štvrtok)
Svätodušný pondelok (Pfingstmontag) – pohyblivý datum
 • 10. Júna (pondelok)
Deň zjednotenia Nemecka (Tag der Deutschen Einheit)
 • 3. Októbra (sobota)
 

Regionálne sviatky (Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sasko atď.)

Medzi dni pracovného pokoja patria vo vybraných regiónoch aj:

 • 6. január – Traja králi (Heilige Drei Könige) – Báden-Württemberg, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko
 • pohyblivý dátum – Božie telo (Fronleichnam) (11. júna v roku 2020) – Báden-Württemberg, Bavorsko, Hesen, Severné Porýnsko-Vestfálsko, Porýnsko-Falcku, Sársko a v niektorých častiach Saska a Durínska
 • 15. august – Nanebovstúpenie Panny Márie (Mariä Himmelfahrt) –Sársko a v niektoré časti Bavorska
 • 31. október – Deň reformácie (Reformationstag) –Brandenburg, Meklenbursko-Predpomoransku, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durínskuo
 • 1. november – Všetkých svätých (Allerheiligen) – Báden-Württemberg, Bavorsko, Porýnsko-Falcku, Severné Porýnsko-Vestfálsko a v Sársko
 • pohyblivý dátum – Deň pokánia a modlitieb (Buß- und Bettag) (streda 18. novembra v roku 2020) – Sasko
  V niektorých Nemeckých regiónoch si pracujúci užijú až 13 dní voľna, najčastejšie však 9 – 11 dní. Prehľadne nájdete všetky sviatky na: https://www.kalender-365.eu/kalender-2019.html Nezabudnite si pozrieť naše pracovné ponuky v Nemecku: https://silverhand.sk/pracovne-ponuky/?q=&location=Nemecko&category=