Štátne sviatky v Nemecku 2023

2023
17 januára

V Nemecku oslavujú 9 štátnych sviatkov, ktoré oslavuje celá krajina. Okrem týchto sviatkov
majú niektoré spolkové krajiny Nemecka aj regionálne sviatky platné len na území daného
regiónu – uvedené pri danom sviatku. V tomto roku pripadnú sviatky na tieto dni:

Nový rok / Neujahrstag

 1. januára (nedeľa)

Traja králi / Heilige Drei Könige

(iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko)

 1. januára (piatok)

Medzinárodný deň žien / Frauentag

(iba v Berlíne)

 1. marca (streda)

Veľký Piatok / Karfreitag – pohyblivý dátum

 1. apríla (piatok)

Veľkonočná nedeľa / Ostersonntag – pohyblivý dátum

(iba Brandenbursko)

 1. apríla (nedeľa)

Veľkonočný pondelok / Ostermontag – pohyblivý dátum

 1. apríla (pondelok)

Sviatok práce / Tag der Arbeit

 1. mája (pondelok)

Nanebovstúpenia Pána / Christi Himmelfahrt – pohyblivý dátum

 1. mája (štvrtok)

Svätodušná nedeľa / Pfingstsonntag – pohyblivý dátum

(iba Brandenbursko)

 1. mája (nedeľa)

Svätodušný pondelok / Pfingstmontag – pohyblivý dátum

 1. mája (pondelok)

Božie telo / Fronleichnam – pohyblivý dátum

(iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severné Porýnsko-Vestfálsko, Porýnsko-Falcko, Sársko a niektoré časti Saska a Durínska)

 1. júna (štvrtok)

Augsburgský mierový festival / Augsburgen Friedensfest

(iba mesto Augsburg v Bavorsku)

 1. augusta (utorok)

Nanebovstúpenie Panny Márie / Mariä Himmelfahrt

(iba Sársko a niektoré časti Bavorska)

 1. augusta (utorok)

Svetový deň detí / Weltkindertag

(iba v regióne Thüringen)

 1. septembra (streda)

Deň zjednotenia Nemecka / Tag der Deutschen Einheit

 1. októbra (utorok)

Deň reformácie / Reformationstag

(iba Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Brémy, Dolné Saské, Hamburg a Šlezvicko-Holštajnsko)

 1. októbra (utorok)

Všetkých svätých / Allerheiligen

(iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Porýnsko-Falcko, Severné Porýnsko-Vestfálsko a Sársko)

 1. novembra (streda)

Deň pokánia a modlitieb / Buß- und Bettag – pohyblivý dátum

(iba Sársko)

 1. novembra (utorok)

Prvý sviatok Vianočný / 1. Weihnachtstag

25.decembra (pondelok)

Druhý sviatok Vianočný / 2. Weihnachtstag

26.decembra (utorok)

V niektorých nemeckých regiónoch si pracujúci užijú až 13 dní voľna, najčastejšie však 9 – 11 dní.

Prehľadne nájdete všetky sviatky na:
https://www.kalender-365.eu/kalender-2021.html

Nezabudnite si pozrieť naše pracovné ponuky v Nemecku:
https://silverhand.sk/pracovne-ponuky/Nemecko