2019
13 októbra


Minimálna mzda je najnižšia možná mzda, ktorú musí zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi za prácu na plný úväzok. 

Na Slovensku je od budúceho rok stanovená na 580 € v hrubom za mesiac alebo na 3,333 € v hrubom za hodinu. Oproti minulému roku je to nárast o 60 €. Minimálna mzda sa odvíja aj od stupňa náročnosti práce. Stupňov náročnosti je 6. pričom väčšina zamestnaní, kde je vyplácaná minimálna mzda spadá práve do prvého stupňa. 

Minimálna mzda v ostatných európskych krajinách je rôznorodá. Niektoré krajiny ako Rakúsko, severské krajiny, Švajčiarsko, Island či Taliansko minimálnu mzdu zavedenú nemajú vôbec.

Najvyššia minimálna mzda v Európe je v Luxembursku, kde pokorila hranicu 2000 €, konkrétne 2071,10 €. Najnižšia naopak minimálna mzda v Európe je v Albánsku – 210,66 €. Najnižšia minimálna mzda v EÚ je v Bulharsku 286,33 €. Tieto údaje sú platné pre rok 2019. 

Minimálna mzda v Nemecku je na úrovni 1571 € / 168 hod (9,35 € / hod). Zaujímavé však je, že Nemci minimálnu mzdu zaviedli pomerne nedávno – v roku 2015.

Informácie o mzdách v Európe nájdete na:
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en

Prehľadná stránka je aj:
https://www.minimalnamzda.sk/

Naše pracovné ponuky:
https://silverhand.sk/pracovne-ponuky/