Skip to main content

Minimálna mzda 2020

Bez kategorii


Minimálna mzda je najnižšia možná mzda, ktorú musí zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi za prácu na plný úväzok. 

Na Slovensku je od budúceho rok stanovená na 580 € v hrubom za mesiac alebo na 3,333 € v hrubom za hodinu. Oproti minulému roku je to nárast o 60 €. Minimálna mzda sa odvíja aj od stupňa náročnosti práce. Stupňov náročnosti je 6. pričom väčšina zamestnaní, kde je vyplácaná minimálna mzda spadá práve do prvého stupňa. 

Minimálna mzda v ostatných európskych krajinách je rôznorodá. Niektoré krajiny ako Rakúsko, severské krajiny, Švajčiarsko, Island či Taliansko minimálnu mzdu zavedenú nemajú vôbec.

Najvyššia minimálna mzda v Európe je v Luxembursku, kde pokorila hranicu 2000 €, konkrétne 2071,10 €. Najnižšia naopak minimálna mzda v Európe je v Albánsku – 210,66 €. Najnižšia minimálna mzda v EÚ je v Bulharsku 286,33 €. Tieto údaje sú platné pre rok 2019. 

Minimálna mzda v Nemecku je na úrovni 1571 € / 168 hod (9,35 € / hod). Zaujímavé však je, že Nemci minimálnu mzdu zaviedli pomerne nedávno – v roku 2015.

Informácie o mzdách v Európe nájdete na:
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en

Prehľadná stránka je aj:
https://www.minimalnamzda.sk/

Naše pracovné ponuky:
https://silverhand.sk/pracovne-ponuky/