fbpx

Daňové triedy v Nemecku

2020
10 apríla
daňové triedy v nemecku

Čo vás napadne ako prvé, keď si spomeniete na nemecké dane? Samozrejme nemecké daňové triedy. Podľa toho do ktorej daňovej triedy spadáte, toľko daní ste povinný zaplatiť z hrubej mzdy.

Zamestnávateľ v Nemecku sťahuje každý mesiac z Finanzamu elektronicky aktuálny stav daňovej triedy, na základe ktorej sa vypočítava mzda, takže po zmene daňovej triedy sa zmení aj čistá mzda. To sa môže zdať trochu komplikované pre zamestnávateľov aj zamestnancov, takže stojí za to bližšie sa oboznámiť s nemeckými daňovými triedami.

V Nemecku existuje 6 daňových tried, t.j. steuerklasse, ku ktorej sme zaradení záleží hlavne na základe našej rodinnej situácii. Pozrime sa v krátkosti na každú z nich.

Prvá daňová trieda

Do prvej daňovej triedy patria slobodní, rozvedení, odlúčení, ženatí / vydané, ktorých manželský partner nežije v spoločnej domácnosti. Pri prvej daňovej triede je suma oslobodené od dane maximálne 945,00 EUR.

Druhá daňová trieda

Druhá daňová trieda je pre ľudí, ktorí vychovávajú sami, min. jedno dieťa, na ktoré dostávajú prídavky na deti alebo sú oslobodené od dane z dôvodu narodenia detí. Maximálna mesačná mzda oslobodená od dane je až 1077,00 €.

Tretia daňová trieda

Tretia daňová trieda je pre vydatých ľudí, ktorí sú závislí od nezamestnaného manžela alebo si partner zvolil daňovú triedu 5. Tak isto sem patria vdovy a vdovci. Mesačná mzda oslobodená od dane je 1 788,00 EUR.

Štvrtá daňová trieda

Obaja pracujúci manželia, ktorí spolu žijú, patria do štvrtej daňovej triedy. Maximálna mesačná mzda bez dane je 945,00 EUR. Ak sa vydáte, ste automaticky zaradení do štvrtej daňovej triedy.

Piata daňová trieda

Do piatej daňovej triedy patrí jeden z manželov ak jeden z manželov má vyšší príjem a druhý nižší príjem a druhý z manželov má automaticky tretiu daňovú triedu. Maximálna mesačná mzda oslobodená od dane je v tomto prípade 105,00 EUR na každého z manželov.

Šiesta daňová trieda

Do šiestej daňovej triedy patria slobodné alebo vydaté osoby, ktoré sú zamestnané, ak za daný rok nemôžu predložiť daňový preukaz alebo potvrdenie od daňového úradu. Tieto osoby nemôžu preukázať žiadnu sumu oslobodenú od dane.

Ako zistiť, do ktorej daňovej triedy patrím?

V prípade jasnej rodinnej situácie sa príslušnosť k danej daňovej triede javí ako zrejmá. Čo však v prípade, že si nie sme istí, do ktorej daňovej triedy patríme?

Toto je možné skontrolovať dvoma spôsobmi:

  • Môžete osobne ísť na Finanzamt (daňový úrad) a tam úradníci každej osobe okamžite vydajú osvedčenie o príslušnosti k danej daňovej triede. 
  • Od 1. januára 2013 tzv Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (v skratke ELStAM), teda elektronický daňový preukaz so všetkými potrebnými údajmi o daňovníkovi. Mali by ste zavolať na nemecký daňový úrad alebo položiť otázku e-mailom a na základe podrobností o karte nám úrad pošle informácie o aktuálnej daňovej triede, v ktorej sa nachádzame.

Steuereklasse nie je len o daniach

Stojí za zmienku, že nemecká steuerklasse ovplyvňuje nielen výšku čistej mzdy, ale aj výšku dávok, ako sú podpora v nezamestnanosti, príspevok na živobytie, nemocenské dávky alebo príspevok na starostlivosť o dieťa, takzvaný Kindergeld, o ktorom si môžete prečítať v jednom z našich predchádzajúcich článkov .

Na pracovných pohovoroch sa uchádzači často pýtajú, koľko peňazí dostanú. Čistá suma bohužiaľ závisí od daňovej triedy, a hoci ľudia, ktorí odchádzajú za prácou do Nemecka, sú zvyčajne automaticky zaradení do prvej daňovej triedy, existujú výnimky. Takouto situáciou je napríklad zúčtovanie prvej platby podľa šiestej, najnepriaznivejšej daňovej triedy. Týka sa to hlavne ľudí, ktorí už v Nemecku pracovali a ktorí súčasnému zamestnávateľovi neposkytli jedenásťmiestne identifikačné číslo pridelené Spolkovým ústredným daňovým úradom v Nemecku.

Ako skontrolovať?

Užitočným nástrojom pri plánovaní cesty za prácou v Nemecku je všeobecne známa online kalkulačka brutto – netto, tzv Gross Netto Rechner, ktorý nám po poskytnutí príslušných údajov pomôže odhadnúť čistú hodnotu platu. Ak chcete mať aspoň predbežný odhad svojej mzdy, stojí za to si ju pozrieť.

Pracovné ponuky v Nemecku

Informácie sme pre Vás čerpali na:

https://www.steuerklassen.com/