Skip to main content

Nezamestnanosť na Slovensku a v EÚ

Bez kategorii

Nezamestnanosť na Slovensku a v Európskej únii

Nezamestnanosť je pojem, s ktorým sa stretávame takmer každý deň. Vzniká nerovnováhou medzi ponukou a dopytom na trhu práce. Predstavuje vážny ekonomický a sociálny problém. Ruka v ruke s nezamestnanosťou sú zlé mentálne a fyzické zdravie, zvýšená zločinnosť, rozvodovosť a podobne.

Situácia v EÚ

Napriek priaznivej predpovedi a pomalému znižovaniu miery nezamestnanosti sa v Európskej únii stále nájdu štáty, ktorých miera nezamestnanosti je takmer 20 %. Celková nezamestnanosť v EÚ je na úrovni 8,3 %. Zaujímavý je fakt, že miera nezamestnanosti v eurozóne je 9,8 %. Zarážajúca situácia je stále v Grécku. Miera nezamestnanosti tu dosahuje až 23,4 %. Tesne za Gréckom je Španielsko s 19,2 %. Naopak najmenšiu mieru nezamestnanosti z krajín EÚ má Česko 3,8 % a Nemecko 4,1 %. Nasleduje Malta so 4,7 %. Nezamestnanosť v Rakúsku dosahovala 5,9 % a v Poľsku 5,7 %.

Situácia na Slovensku

Na Slovensku dosahuje miera nezamestnanosti 9,1 %. Je najnižšia od januára 2009. Stále sa ale nachádzame mierne nad celoeurópskym priemerom. V pokrízovom období nezamestnanosť postupne pomaly klesá. Mapa nezamestnanosti na Slovensku je podobná ako mapa nezamestnanosti v celej EÚ a to veľmi rôznorodá. Niektoré oblasti Slovenska sa vyznačujú veľkou mierou nezamestnanosti, ako napríklad Košický a Prešovský kraj. Najlepšie v číslach zamestnanosti sú dlhodobo Bratislavský kraj, Trnavský a Trenčiansky kraj.

Nezamestnanosť mladých ľudí

Alarmujúci údaj, čo sa nezamestnanosti týka, je však nezamestnanosť mladých ľudí. Neschopnosť čerstvých absolventov nájsť si prácu nie je však problémom len na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európy. Nezamestnanosť mladých ľudí je v Európskej únii na úrovni 18,4 %. V eurozóne je to 20,7 %. Rozdiely v jednotlivých krajinách EÚ sú priepastné. Najnižšia nezamestnanosť mladých je v Nemecku 6,9 %. Naopak, katastrofálna situácia je v Grécku – takmer 50 %. Veľmi zlá situácia je tak isto aj v Španielsku 43,6 % a Taliansku 36,4 %. Zlá situácia je tak isto aj v Portugalsku a Francúzsku.

Slovensku patrí podľa európskych štatistík nelichotivá 6. priečka s 18,8 %. Horšie vyznieva fakt, že podiel absolventov vysokých škôl bol až 60 %.

 

 

 

 

 

 

Všetky informácie sú z októbra 2016. Zdrojom informácií je ÚPSVAR a EUROSTAT.

International Recruiting Experts