fbpx

Zeitkonto – základné informácie

2020
25 augusta
Zeitkonto

Zeitkonto – čo to je?

Ľudia, ktorí pracovali v Nemecku alebo sa chystajú odísť, už isto počuli o koncepte Zeitkonto. Je to konto pracovného času.

Ako Zeitkonto funguje v praxi?

Nadčasy zamestnancov sa prevádzajú na Zeitkonto. V Nemecku je pracovný čas 35 hodín týždenne, čo zodpovedá 7 hodinám denne – prípadne podľa dohody v zmluve. Takže, ak zamestnanec pracuje viac ako 35 hodín týždenne, tieto hodiny sa prevedú do Zeitkonta zamestnanca. Ak však zamestnanec pracuje menej ako 35 hodín týždenne, chýbajúce hodiny sa odpočítajú z Zeitkonta. Vďaka tomu má zamestnanec rovnaký plat ako v predchádzajúcom mesiaci, neznížený o chýbajúci počet hodín.

Koľko hodín je na Zeitkonte?

V Zeitkonte môžete nazbierať 150 hodín.

Čo sa stane, keď sa prekročí hodinový limit?

Od momentu, keď je Zeitkonto plné, t. j. zamestnanec má 150 hodín v Zeitkonte, sú všetky odpracované hodiny platené. Bez ohľadu na to, či osoba pracovala 165 alebo 200 hodín mesačne.

Čo keď bude moja zmluva ukončená?

Ak v čase ukončenia zmluvy medzi Zamestnancom a Zamestnávateľom existujú hodiny na Zeitkonte zamestnanca, je zamestnávateľ povinný zamestnancovi preplatiť všetky hodiny dodatočne spolu s poslednou výplatou.

Ako inak môžete použiť hodiny zozbierané na Zeitkonte?

Nahromadené hodiny môžete využiť aj na dovolenku. Všetko sa, samozrejme, deje so súhlasom nemeckého zamestnávateľa. Zeitkonto a akumulované hodiny umožňujú zamestnancom zostať doma dlhšie a udržiavať stálu mzdu.

Mnoho ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, Zeitkonto nepodporuje. Títo ľudia by uprednostnili mesačný plat zvýšený o prácu nadčas. Zeitkonto je však dobrou poistkou v prípade zníženia počtu hodín v dôsledku rôznych vonkajších faktorov. Napríklad počasie môže účinne zastaviť stavebné práce. Rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci mohol zamestnanec ľahko pracovať na základnom počte hodín a dodatočne nazbierať niekoľko ďalších hodín na Zeitkonte, takže v budúcom mesiaci môže kvôli nepriaznivému počasiu pracovať iba ¾ základných hodín. V takom prípade môžete pomocou Zeitkonta kompenzovať počet nadčasových hodín a mzda zostane rovnaká ako v predchádzajúcom mesiaci.